De NFT-Hype van weleer: wat is er gebeurd?

infoportal - nft

Twee jaar geleden was er nauwelijks ontkomen aan: de hype rond NFT’s, oftewel niet-vervangbare tokens. In korte tijd werden miljoenen digitale kunstwerken verhandeld voor soms exorbitante bedragen. Maar nu, in 2023, lijkt de NFT-markt volledig te zijn ingestort. Wat is er gebeurd? In deze diepgaande analyse duiken we in de wereld van NFT’s, van hun opkomst tot de huidige situatie.

Wat zijn NFT’s?

Voordat we in de details duiken, laten we eerst eens kijken naar wat NFT’s eigenlijk zijn. NFT staat voor non-fungible token, wat simpelweg betekent dat het een uniek digitaal certificaat is dat de eigenaar van een specifiek digitaal item vertegenwoordigt. Dit digitale item kan van alles zijn, van een afbeelding tot een video. De verkoop van een NFT wordt vastgelegd op de blockchain, een digitaal grootboek van transacties dat de integriteit van de gegevens waarborgt. Belangrijk om te weten is dat de aankoop van een NFT niet het intellectueel eigendom of auteursrecht van het item met zich meebrengt.

>>> Lees ook: Wat is ChatGPT en wat kun je ermee?

De opkomst van de NFT

In 2021 bevond de wereld zich midden in de NFT-koorts. Miljoenen dollars werden uitgegeven voor digitale kunstwerken, verzamelobjecten en zelfs tweets. Bijvoorbeeld, een Maleisische zakenman verwierf het allereerste Twitter-bericht, dat door oprichter Jack Dorsey op 21 maart 2006 was geplaatst, voor bijna 2,5 miljoen euro. Dit soort aankopen trokken wereldwijde aandacht en leken een lucratieve investering.

De ineenstorting van de NFT-markt

Fast forward naar 2023 en de situatie is drastisch veranderd. Uit onderzoek van dappGambl blijkt dat de wekelijkse verhandelde waarde van NFT’s in juli van dit jaar slechts ongeveer 80 miljoen dollar bedroeg, wat slechts 3 procent is van de waarde op het hoogtepunt van de hype in augustus 2021. Maar dat is nog niet alles.

Van de 73.257 NFT-collecties die werden onderzocht, hebben er maar liefst 69.795 op dit moment een marktwaarde van 0 ethereum, wat betekent dat 95 procent van de mensen die in het bezit zijn van een NFT-collectie momenteel een waardeloze investering heeft gedaan. Dat zijn 23 miljoen mensen wereldwijd die waarschijnlijk hoopten op financieel succes, maar nu geconfronteerd worden met teleurstelling.

Het risicovolle karakter van de NFT-markt

De instorting van de NFT-markt benadrukt het risicovolle karakter van deze investeringen. Het is een markt die uiterst speculatief en volatiel is gebleken. DappGambl benadrukt het belang van zorgvuldig onderzoek voordat dure aankopen worden gedaan, iets wat velen wellicht over het hoofd hebben gezien in de hoogtijdagen van de NFT-hype.

Milieu-impact van NFT’s

Naast de financiële teleurstellingen is er nog steeds kritiek op de milieu-impact van NFT’s. Het proces van het maken van een NFT, waarbij een digitaal item aan de blockchain wordt toegevoegd, vereist veel elektriciteit. DappGambl heeft ontdekt dat ruim 195.000 onverkochte NFT-collecties samen net zoveel CO2 uitstoten als 2048 huishoudens. Dit roept vragen op over de duurzaamheid van de NFT-markt en de impact ervan op het milieu.

De toekomst van de NFT

Betekent de ineenstorting van de NFT-markt het einde van deze technologie? Niet per se. DappGambl gelooft nog steeds dat NFT’s een toekomst kunnen hebben, maar met enkele belangrijke voorwaarden. Ten eerste moeten NFT’s historisch relevant zijn, bijvoorbeeld door ze te creëren van zeldzame items zoals Pokémonkaarten van de eerste editie. Bovendien kunnen NFT’s op zichzelf kunstwerken zijn of praktische toepassingen hebben, zoals in de gamewereld.

De opkomst en val van NFT’s

De opkomst en val van NFT’s is een boeiende reis door de wereld van digitale investeringen. Hoewel de hype is afgenomen en veel NFT’s hun waarde hebben verloren, blijft de technologie een intrigerend onderdeel van de moderne digitale wereld. Of NFT’s uiteindelijk een duurzame toekomst tegemoet gaan, zal afhangen van hoe ze evolueren en welke waarde ze kunnen bieden, los van louter financieel gewin. Voor nu is de les duidelijk: investeer met zorg en weeg de risico’s zorgvuldig af, zelfs in de wereld van digitale niet-vervangbare tokens.