Energietoeslag voor minima

energietoeslag energie energieprijzen - InfoPortal

Het “overgrote deel” van de mensen met een laag inkomen, de zogenoemde minima, krijgt voor het einde van 2023 een toeslag van maximaal 1300 euro voor de hoge energiekosten, zo heeft demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid) verklaard in de Tweede Kamer. In dit artikel ontdek je alles over deze energietoeslag.

Haast geboden voor uitkering

Hoewel de Kamer instemt met de voortzetting van de tegemoetkoming voor minima, dringt zij aan op snelle uitbetaling. Het ontbreken van definitieve goedkeuring leidt tot onrust onder mensen rond het sociaal minimum, die de toeslag nog niet kunnen aanvragen.

Achtergrond van de energietoeslag

De energietoeslag werd in 2022 ingevoerd als reactie op de stijgende energieprijzen als gevolg van de Oekraïense oorlog. Hoewel de prijzen enigszins zijn gedaald, blijven ze hoog. Veel gemeenten signaleren de acute behoefte aan deze financiële steun.

Urgentie erkend door minister Schouten

Minister Schouten erkent de “grote urgentie” van de situatie. De wet die de toeslag regelt kon pas in julie worden ingediend, vanwege de vertraging door juridische procedures en de zomerreces van de Kamer. Binnenkort buigt ook de Eerste Kamer zich hierover, waarna de regeling in werking kan treden.

Automatische uitbetaling en voorschot

De meeste gemeenten hebben al een voorschot van 500 euro uitgekeerd als overbrugging. Mensen die dit hebben ontvangen, krijgen nu maximaal 800 euro. De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum, hoewel de voorwaarden kunnen variëren per gemeente.

Rechtsongelijkheid en budgetverhoging

Verschillende Kamerleden wijzen op de rechtsongelijkheid die ontstaat door deze regeling. Sommige partijen pleiten voor een verhoging van het budget, zodat de grens kan worden verhoogd naar bijvoorbeeld 140 of 150 procent van het sociaal minimum.

Toeslag voor uitwonende studenten

Uitwonende studenten met recht op een aanvullende beurs kunnen een toeslag van 400 euro aanvragen. Die zal echter pas vanaf volgend jaar wordt uitgekeerd. Het kabinet verwacht dat ouders moeten bijspringen bij financiële problemen van hun studerende kinderen tot ze ouder zijn dan 21 jaar.

Kritiek op noodzaak van toeslagen

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat energietoeslagen voor minima en studenten eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn. In de verkiezingscampagne wordt ‘bestaanszekerheid’ een belangrijk thema, waarbij het doel is dat mensen van hun salaris kunnen leven zonder toeslagen.

Toekomst van de energieregeling

Dit jaar wordt hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat de energietoeslag wordt uitgekeerd. Het demissionaire kabinet plant naar verluidt geen verlenging. In plaats daarvan wordt er twee miljard euro gereserveerd voor andere koopkrachtmaatregelen, die op Prinsjesdag nader zullen worden toegelicht.