Grote verbouwing elektriciteitsnet in Drenthe: elke straat gaat open

elektriciteitsnet elektriciteit stroom - InfoPortal

In Drenthe staat een ingrijpende verbouwing van het elektriciteitsnet op de planning, als reactie op de snel stijgende vraag naar elektriciteit. De netbeheerders Tennet, Enexis en Rendo hebben aangekondigd dat bijna elke straat in de regio opengebroken zal worden, een teken dat er dringend actie vereist is.

Elektriciteitsnet overbelast

De vraag naar elektriciteit heeft nieuwe hoogtes bereikt, mede door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. Tennet heeft een toename gerapporteerd van 400 Megawatt in 2017 tot meer dan 44.000 Megawatt in 2022. Deze groei legt een enorme druk op het huidige netwerk, wat vooral voor grootverbruikers zoals bedrijven zichtbaar is. In heel Nederland wachten momenteel 10.000 grootverbruikers op aansluiting, met 250 in Drenthe die in de wachtrij staan en 1,500 bedrijven die hun zelf opgewekte energie niet aan het net kunnen leveren.

Efficiënt gebruik van elektriciteit

Als tijdelijke oplossing worden grootverbruikers aangemoedigd om onderling efficiëntere afspraken te maken over het gebruik van elektriciteit. Echter, dit is niet voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen, waardoor een grootschalige verbouwing van het netwerk onvermijdelijk is. “Iedereen in Drenthe zal dit de komende jaren merken,” vertelt Annemiek Berends van Tennet.

Werkzaamheden elektriciteitsnet

Momenteel zijn er twee grote projecten in Drenthe onderweg: de uitbreiding van het hoogspanningsstation Assen-Zeyerveen en een middenspanningsstation in Beilen. Er staan ook meerdere nieuwe projecten op de planning, inclusief een nieuw hoogspanningsstation in Emmen-Boerdijk. Deze projecten vergen meestal vijf tot acht jaar om te voltooien, maar kunnen vertraging oplopen door tekorten aan materialen en menskracht, en door juridische tegenstand van omwonenden.

Alomvattende oplossing

De frequentie van deze verbouwingen vereist een nieuwe aanpak. Greetje Bronsema van Enexis benadrukt dat ze niet meer voor elke afzonderlijke melding uitrukken, maar een alomvattende oplossing bieden voor terugkerende problemen in een gebied. Dit betekent ook dat bewoners meer en grotere transformatorhuisjes in hun buurt zullen zien, en vaker opengebroken straten. “Van elke drie straten in Drenthe gaat er een open,” verklaart Bronsema. Naar verwachting zal er landelijk elke maand behoefte zijn aan 336 kilometer aan nieuwe kabels tot het jaar 2050.

Economisch en maatschappelijk belang

Eddy Veenstra van Rendo wijst op het belang van deze projecten voor zowel economisch als maatschappelijk belang. Zoals het project bij het onderspanningsstation Riegmeer in Hoogeveen, dat zij snel willen realiseren vergelijkbaar met de aanleg van de LNG-terminal in Eemshaven. “Het is tijd voor een crisisaanpak,” benadrukt Veenstra. Dit vereist een aanpassing in gedrag en een meer proactieve benadering van alle betrokken partijen.

Verbouwing elektriciteitsnet in Drenthe

De verbouwing van het elektriciteitsnet in Drenthe is dus niet alleen een technische noodzaak, maar ook een strategische zet om toekomstige economische groei te ondersteunen en te zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Met deze ingrijpende veranderingen komt ook de verantwoordelijkheid voor bedrijven en consumenten om hun energiegebruik aan te passen en samen te werken aan een duurzame toekomst.

(C) Afbeelding van Erich Westendarp via Pixabay