Krijg je wel salaris als je gaat staken?

infoportal - salaris staking staken

Als werknemer heb je het recht om te staken als je ontevreden bent over de arbeidsvoorwaarden of werkomstandigheden. Maar wie betaalt jouw salaris als je gaat staken? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig en hangt af van verschillende factoren.

In de meeste gevallen betaalt je werkgever je salaris niet als je staakt. Tijdens een staking leggen werknemers het werk neer om hun eisen kracht bij te zetten. Dit betekent dat je niet werkt en dus ook geen salaris ontvangt van je werkgever. Dit kan echter verschillen per sector en per CAO. In sommige gevallen betaalt de werkgever wel een deel van het loon, maar meestal is dit niet het geval.

Stakingsuitkering

Als werknemer kun je wel in aanmerking komen voor een stakingsuitkering van je vakbond. Deze uitkering is bedoeld om het inkomensverlies te compenseren dat je lijdt als gevolg van de staking. De hoogte van de stakingsuitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je inkomen en de duur van de staking. Vaak geldt er een maximumbedrag per dag of per week.

Om in aanmerking te komen voor een stakingsuitkering moet je lid zijn van een vakbond. Daarnaast moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het tijdig doorgeven van je deelname aan de staking en het niet verrichten van werkzaamheden tijdens de staking. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de voorwaarden en hoogte van de stakingsuitkering bij jouw vakbond.

Verplicht salaris uitbetalen

In sommige gevallen kan het zijn dat je werkgever toch verplicht is om je salaris door te betalen tijdens de staking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in de CAO of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over doorbetaling tijdens een staking. Ook als je werkgever niet aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, kan het zijn dat je toch recht hebt op salaris tijdens de staking.

Niet zonder risico’s

Het is belangrijk om te weten dat het deelnemen aan een staking niet zonder risico’s is. Als werknemer kun je bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen of zelfs ontslag riskeren. Daarom is het verstandig om je goed te laten informeren over je rechten en plichten als werknemer en om contact op te nemen met je vakbond voordat je besluit om te gaan staken.

Geen salaris

Als je gaat staken, betaalt je werkgever in de meeste gevallen je salaris niet. In plaats daarvan kun je als lid van een vakbond in aanmerking komen voor een stakingsuitkering. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de voorwaarden en hoogte van deze uitkering bij jouw vakbond. Als je werkgever toch verplicht is om je salaris door te betalen, kan dit bijvoorbeeld het geval zijn als er in de CAO of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over doorbetaling tijdens een staking.