RCE verontwaardigd na beschuldigingen wethouder omtrent Oranjedorp

archeologisch erfgoed oranjedorp RCE groothandel - Beste Toeristische Tips

Oranjedorp – De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft met verbazing gereageerd op beschuldigingen van de wethouder over verloren gegane bodemschatten in Oranjedorp. Jos Bazelmans van de RCE benadrukt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gang van zaken, niet de RCE zelf.

Beschuldiging voor Oranjedorp toegeschoven

Volgens Bazelmans is het onterecht dat de RCE de schuld krijgt toegeschoven. “Wij hebben die rol helemaal niet,” zegt hij. De RCE voert namens het ministerie wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit.

Lees ook: Wethouder Emmen maakt excuses voor vernietiging archeologisch erfgoed Oranjedorp

Lees ook: Spoeddebat Emmen over vernietiging archeologisch erfgoed Oranjedorp

Lees ook: Verwoesting van unieke archeologische site voor distributiecentrum Oranjedorp

In een spoeddebat verklaarde wethouder René van der Weide dat de RCE al in de zomer van vorig jaar op de hoogte was van de bijzondere bodemvondsten. Bazelmans weerlegt deze bewering en benadrukt dat de RCE pas in 2023 werd ingeschakeld door Earth voor advies over het vervolgonderzoek.

archeologisch erfgoed oranjedorp RCE - Beste Toeristische Tips

Archeologische schatten

Bazelmans legt uit dat het archeologisch onderzoeksbureau Earth al in een eerder stadium had vastgesteld dat er een unieke vindplaats uit de steentijd op het terrein aanwezig was. Toen de gemeente later op de hoogte werd gebracht, probeerde ze de situatie te herstellen door archeologische voorwaarden aan de vergunning toe te voegen.

Spoeddebat over Oranjedorp

Na de onthullingen in een podcast van Zembla reageerden verschillende politieke fracties geschokt en werd er een spoeddebat aangevraagd. Van der Weide bood excuses aan voor de gang van zaken. Er werden geen moties van wantrouwen tegen hem aangenomen.

Bazelmans benadrukt dat de gemeente naliet de RCE tijdig te informeren over het onherroepelijk worden van de vergunning. Pas nadat Earth in september 2023 aan de bel trok, werd de RCE op de hoogte gebracht van de dreigende vernietiging van de vindplaats.

Beschermd rijksmonument

Als noodoplossing overwoog de RCE de vindplaats aan te wijzen als beschermd rijksmonument. De ontwikkelaar toonde echter pas in december bereidheid om hierover te praten. Dat was te laat om de vindplaats te redden.

‘Genaaid’

Bazelmans voelde zich ‘genaaid’ toen hij vlak voor een gepland gesprek ontdekte dat de vindplaats al was vernietigd. De gang van zaken roept vragen op over het gebrek aan communicatie en actie vanuit de gemeente. Dat gaf Bazelmans onlangs aan in een recente podcast van Zembla.

(C) Afbeelding: Lammert Schoonewille