Spoeddebat Emmen over vernietiging archeologisch erfgoed Oranjedorp

Verwoesting van unieke archeologische site voor distributiecentrum Oranjedorp archeologisch erfgoed - InfoPortal

De Emmer gemeenteraad komt donderdagavond bijeen voor een spoeddebat over de vernietiging van archeologisch erfgoed door de bouw van een groot distributiecentrum bij Oranjedorp. Volgens een recente podcast van Zembla heeft de gemeente ondanks de regelgeving groen licht gegeven voor de bouw, met als gevolg het verlies van alle bodemschatten.

Het spoeddebat is aangevraagd door de fracties Hart voor Emmen, D66, SP, GroenLinks, de ChristenUnie en 50Plus. Een vijfde van de raadsleden moet een spoeddebat aanvragen; met 8 van de 39 raadsleden is aan deze voorwaarde voldaan.

Verlies van een unieke archeologische vindplaats

De gemeente Emmen heeft ondanks strenge regelgeving toestemming verleend voor de bouw van een omvangrijk distributiecentrum bij Oranjedorp, wat heeft geleid tot het verlies van een unieke archeologische vindplaats. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat alle kostbare bodemschatten voorgoed zijn verdwenen nu de bouwwerkzaamheden zijn gestart.

Lees ook: Verwoesting van unieke archeologische site voor distributiecentrum Oranjedorp

Duidelijkheid over archeologisch erfgoed

De fracties willen duidelijkheid over de verkoop van grond op Bedrijvenpark A37 aan ontwikkelaar Solidiam. Ze beweren dat de gemeenteraad onvoldoende is geïnformeerd en niet betrokken is geweest bij de besluitvorming. De raad had volgens hen toestemming moeten geven voor de verkoop, wat niet is gebeurd.

Serieuze zaak

Het spoeddebat wordt gezien als een serieuze zaak, waarbij de raadsleden helderheid willen verkrijgen en vragen willen stellen aan het college. Op basis daarvan kan de raad besluiten welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Enkele politici hebben al aangegeven dat het college indien nodig consequenties moet trekken voor grove fouten.

Vernietiging archeologisch erfgoed ook op agenda Tweede Kamer

Niet alleen binnen de gemeenteraad wordt de kwestie van Oranjedorp besproken; ook in de Tweede Kamer staat het op de agenda. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), zelf archeologe van achtergrond, zal Kamervragen stellen.

Noodzaak

Beckerman benadrukt het belang van de zaak en de noodzaak van ingrijpen bij gemeentelijke verantwoordelijkheden voor archeologisch erfgoed, zoals vastgelegd in de wet sinds 2007. Ze wijst erop dat wanneer gemeenten hier niet adequaat op toezien, er weinig mogelijkheden zijn tot interventie. De gebeurtenissen in Oranjedorp zijn volgens haar een illustratie van dit probleem, wat haar aanzet tot actie.

(C) Bron: RTV Drenthe