Subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s is nu ook leeg

elektrische auto electric car snellaadpalen powergo

De SEPP voor elektrische auto’s, ofwel de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, is voor dit jaar ook opgebruikt. De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s was al eerder leeg, maar nu is ook de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s helemaal leeg. Deze subsidie is ‘overtekend’, zoals dat zo mooi heet. Dat houdt in, dat er meer subsidie is aangevraagd dan er geld beschikbaar is. 

In totaal hebben 6.750 particulieren gebruik gemaakt van de subsidie voor het kopen van een tweedehands elektrische auto. Het geld is officieel nog niet op, omdat aanvragen nog in behandeling zijn en daardoor nog afgekeurd zouden kunnen worden. Indien er een aanvraag wordt afgewezen, gaat de subsidie naar de eerstvolgende op de lijst, mits die aan de voorwaarden voldoet uiteraard.

Subsidie aanvragen

Voor 2021 was er in totaal 27,9 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar voor de aanschaf van elektrische auto’s. Daarvan was 14,4 miljoen voor de aanschaf van nieuwe en 13,5 miljoen voor tweedehandse elektrische auto’s. In 2020 was er in totaal 17,2 miljoen beschikbaar (10 miljoen voor nieuwe en 7,2 miljoen voor tweedehandse).

Het is nog wel steeds mogelijk om subsidie aan te vragen, maar de kans is klein dat je die dan ook nog krijgt, omdat je op een hele lange wachtlijst komt. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg (D66) laat weten dat hij ook graag zou willen dat er meer mensen in aanmerking zouden kunnen komen, maar dat het vooral mooi nieuws is dat zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden.

Weinig vertrouwen

Peter Soonius van Natuur & Milieu vindt het “best dubbel” dat de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s nu ook al leeg is. Aan de ene kant is dit het succes waar op gehoopt was. Aan de andere kant geeft het de consument weinig vertrouwen, meent Soonius. Stel dat nu gaat kijken naar een elektrische auto en pas een of twee maanden later beslist, dan wil je er niet dan pas achter komen dat het potje net weer leeg is. Het zou gewoon fijn zijn als je vooraf weet dat die subsidie gewoon beschikbaar is. Bovendien lopen de voordelen voor de zakelijke markt, zoals bijvoorbeeld de lagere bijtelling, wel het hele jaar door. Ook dat zorgt ervoor dat de consument minder vertrouwen heeft.

Natuur & Milieu pleit er, samen met de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA, voor om het jaarlijkse maximumbedrag van deze subsidie op te heffen. Mensen willen een elektrische auto kopen en de CO2-winst die daarmee worden geboekt, worden elk jaar dat die auto rijdt, geboekt. Waarom zou je dan tot over 4 jaar wachten met het verstrekken van die subsidie?

Het doseren van subsidiegeld staat volgens de coalitie haaks op de klimaatdoelen van het kabinet. Door die subsidie worden meer elektrische auto’s verkocht, waardoor je sneller een grotere tweedehands markt voor elektrische auto’s hebt. Consumenten kopen namelijk voornamelijk tweedehands auto’s. Die markt moet dus op gang geholpen worden, zodat elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, aldus Soonius. 

Zo’n 40 procent van alle gebruikte elektrische auto’s die dit jaar met subsidie zijn gekocht is maximaal een jaar oud. Zo’n 35 procent van deze auto’s is nog geen 4 jaar oud, een kwart is ouder dan 4 jaar. Doordat die auto’s relatief jong zijn, zijn ze vrij duur. Door die subsidie zijn ze beter bereikbaar voor de gewone consument. 

Steeds minder subsidie

Particulieren kunnen sinds vorig jaar een elektrische auto leasen of kopen. Deze regeling geldt voor nieuwe elektrische auto’s 6 jaar, dus tot en met 2025, en voor tweedehands elektrische auto’s 5 jaar, dus tot en met 2024. In 2020 en 2021 konden particulieren voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto € 4000 aanvragen en € 2000 voor een gebruikte. Voor nieuwe elektrische auto’s neemt die subsidie vanaf nu elk jaar af: € 3700 in 2022, € 3350 in 2023, € 2950 in 2024 en € 2550 in het laatste jaar 2025.

Klimaatdoelen

De subsidieregeling voor elektrische auto’s loopt dus nog een paar jaar door. Toch is de coalitie van belangenverenigingen van mening dat er met betrekking tot autobelasting en elektrische auto’s de klimaatdoelen nog lang niet zijn gehaald en dat er nog veel meer geld nodig zal zijn. Zij verwijzen daarbij naar het klimaatrapport van begin augustus 2021 en zal elke CO2-winst die geboekt kan worden, ook daadwerkelijk moeten worden geboekt.

(Afbeelding: (C) Pixabay)