Wethouder Emmen maakt excuses voor vernietiging archeologisch erfgoed Oranjedorp

Verwoesting van unieke archeologische site voor distributiecentrum Oranjedorp archeologisch erfgoed - InfoPortal

Wethouder René van der Weide heeft zijn excuses aangeboden voor het gebrek aan communicatie met de gemeenteraad over de bouw van een distributiecentrum bij Oranjedorp. Hij erkent dat er fouten zijn gemaakt en dat de manier van communiceren tekortschoot. Dit alles kwam naar voren tijdens een verzoek om tekst en uitleg, waarbij verschillende fracties vragen hadden over de gang van zaken rondom het distributiecentrum.

Lees ook: Spoeddebat Emmen over vernietiging archeologisch erfgoed Oranjedorp

Lees ook: Verwoesting van unieke archeologische site voor distributiecentrum Oranjedorp

Aantasting woongenot

Het distributiecentrum, gelegen naast Oranjedorp op Bedrijvenpark A37, bevindt zich momenteel in de bouwfase. De gemeente verleende de vergunning voor de ontwikkeling in maart vorig jaar, maar omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de bouw. Zij beschouwden de komst van het centrum als een aantasting van hun woongenot, vooral gezien de nabijheid van hun erven tot het centrum.

Excuses: te goeder trouw gehandeld

Van der Weide verdedigde de beslissing door te stellen dat er te goeder trouw is gehandeld, maar erkende dat het achteraf gezien een foutieve aanname was dat er geen waardevolle archeologische vondsten in de bodem zouden zijn. Toen dit besef doordrong, heeft de gemeente geprobeerd de vergunning aan te passen om aan de archeologische voorwaarden te voldoen. Echter, het intrekken van de bezwaren door omwonenden maakte de vergunning onherroepelijk.

Excuses, maar raadsleden sceptisch

Hoewel de wethouder zijn excuses aanbood voor de gebrekkige communicatie met de raad, bleven sommige raadsleden sceptisch. Ze wezen erop dat de gemeente al in een eerder stadium had moeten ingrijpen toen het gebrek aan archeologisch onderzoek aan het licht kwam. Er werden moties van wantrouwen en treurnis ingediend, maar geen van beide behaalde een meerderheid.

Transparante communicatie

Dit incident benadrukt het belang van transparante communicatie tussen de gemeente en de raad, evenals de noodzaak van grondig vooronderzoek bij bouwprojecten. De belofte tot verbetering van de communicatie en besluitvorming in de toekomst biedt hoop op een meer constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bron: RTV Drenthe