Zonnepanelen vallen sneller uit door ingrepen van netbeheerder Enexis

zonnepanelen - beveiliging - hackers

Netbeheerder Enexis grijpt soms naar noodoplossingen om stroomstoringen en overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Dit heeft als gevolg dat zonnepanelen in bepaalde gebieden vaker en sneller uitvallen. Hierdoor profiteren huishoudens minder van hun zonnepaneelsystemen.

Overspanningsbeveiliging

Zonnepanelen zijn uitgerust met omvormers die een overspanningsbeveiliging hebben. Wanneer de spanning op het elektriciteitsnet boven de 253 volt komt, schakelen deze omvormers zichzelf uit om schade aan andere apparaten te voorkomen. Enexis verhoogt soms bewust de spanning om overbelasting tegen te gaan, wat ertoe leidt dat zonnepanelen sneller uitschakelen.

Lees ook: Enexis wil dubbele netwerkkosten heffen voor huishoudens met zonnepanelen en laadpaal

Lees ook: Essent voert terugleverkosten in en verlaagt stroomtarief

Voorkomen van schade en storingen

De overspanningsbeveiliging in omvormers zorgt ervoor dat andere apparaten in je huis of bij je buren niet onder te hoge spanning komen te staan. Een te hoge spanning kan apparaten beschadigen of zelfs brand veroorzaken. Ook kunnen elektriciteitskabels doorbranden, wat stroomstoringen tot gevolg heeft.

Gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen

Huishoudens met zonnepanelen merken dat hun systemen op zonnige dagen vaker uitvallen. Dit leidt tot minder eigen verbruik van zonne-energie en een lager rendement van deze panelen. Hoewel deze maatregel helpt om overbelasting te voorkomen, is het nadelig voor huishoudens die minder voordeel halen uit hun investering in zonne-energie.

Stijgend energieverbruik en opwekking door zonnepanelen

Het elektriciteitsnet wordt steeds zwaarder belast door de toename van warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen. Een op de drie Nederlandse woningen heeft inmiddels dergelijke panelen op het dak liggen. Dit leidt op veel plekken tot overbelasting van het laagspanningsnet, dat jouw woning en de buurt verbindt met het elektriciteitshuisje.

Netverzwaring als oplossing

Netverzwaring, zoals het plaatsen van nieuwe elektriciteitshuisjes en extra stroomkabels, is de oplossing voor overbelasting. Dit proces kost echter veel tijd en geld en kan niet overal direct worden uitgevoerd. In de tussentijd moeten netbeheerders noodmaatregelen nemen, zoals het verhogen van de spanning op het net om de belasting te beheersen.

Problemen buiten de Randstad

Deze problemen komen vooral voor in woonwijken die voor de jaren tachtig zijn gebouwd, evenals in dorpen en buitengebieden. Deze gebieden zijn niet berekend op het hogere energieverbruik en de opwek van deze tijd. Enexis grijpt hier regelmatig naar noodoplossingen. In sommige gebieden, zoals waar Liander actief is, wordt de spanning juist verlaagd om te voorkomen dat zonnepanelen uitvallen.

Minder voordeel door uitvallen zonnepanelen

Hoewel de maatregelen van Enexis nodig zijn om overbelasting te voorkomen, zorgen ze ervoor dat zonnepanelen sneller uitvallen. Dit is nadelig voor huishoudens met zonnepanelen, die hierdoor minder voordeel hebben van hun investering. Netverzwaring is de uiteindelijke oplossing, maar tot die tijd blijven noodmaatregelen noodzakelijk.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bekijk hoe je het meeste uit je zonnepanelen kunt halen ondanks deze uitdagingen.